Luni - Sâmbătă 0731 839 411 / 0234 570 575
office@esthetiquebc.ro

Politică de confidențialitate (GDPR)

Informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal
Date de identificare

Denumirea sociatății: Esthetique Beauty Center S.R.L.

CUI: 15266478, J04/230/2003

Adresa: Strada Războieni, nr. 48, 600032, Bacău

Telefon: 0234 570 575 / 0731 839 411

Email: office@esthetiquebc.ro

1. Informații generale despre această politică de confidențialitate

Esthetique Beauty Center S.R.L. pune mare accent pe confidențialitatea și siguranța datelor dumneavoastră cu caracter personal, deținând calitatea de operator de date. Scopul acestei politici este de a fi transparenți și de a vă oferi toate informațiile necesare în ceea ce privește prelucrarea acestor date,  pentru a ne asigura că înțelegeți cu exactitate modalitatea în care colectăm, utilizăm și gestionăm informațiile pe care ni le furnizați, în contextul în care utilizați site-ul nostru, www.esthetiquebc.ro.

Respectăm cerințele impuse de Regulamentul UE nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, cunoscut ca și “GDPR”), precum și normele instituite de legislația națională.

2. Ce informații cu caracter personal colectăm și prelucrăm?

În contextul în care dumneavoastră accesați site-ul nostru, www.esthetiquebc.ro, vom prelucra datele dumneavoastră personale pe care ni le furnizați în mod direct în cadrul secțiunii de contact (Nume, Prenume, Email), dar și prin intermediul formularului din cadrul secțiunii de cariere, unde aveți pusă la dispoziție posibilitatea de ne trimite CV-ul dumneavoastră.

În cazul în care aplicați pentru o poziție în cadrul salonului nostru de înfrumusețare, putem colecta următoarele categorii de informații și date personale: numele și prenumele, sexul, data nașterii, adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de email, istoricul educației și al experienței profesionale, nivelul de cunoaștere al limbilor străine, calitatea de membru în diferite organizații profesionale, identificarea fizică prin intermediul unei fotografii, informații furnizate de către persoanele pe care ni le-ați indicat pentru a oferi referințe despre dumneavoastră, precum și orice alte date furnizate de dumneavoastră în vederea angajării (ex: abilități și calificări profesionale).

3. În ce scop prelucrăm datele dumneavoastră personale?

Prin intermediul site-ului nostru, datele dumneavoastră sunt stocate și utilizate:

  • Pentru a comunica cu dumneavoastră, în scopul procesării și soluționării solicitărilor pe care ni le transmiteți (cereri, întrebări, reclamații) în legătură cu serviciile oferite de către Esthetique Beauty Center;
  • Pentru a efectua diferite analize și raportări în legătură cu modul de funcționare al site-ului, cu scopul de a adapta și de a îmbunătăţi experiența dumneavoastră pe site;
  • Pentru activități de marketing, prin transmiterea de comunicări comerciale (email sau telefon) privind serviciile oferite de Esthetique Beauty Center. Astfel, putem înțelege nevoile dumneavoastră și ne putem adapta și îmbunătăți activitatea;
  • Cu scopul identificării unui post corespunzător disponibil în cadrul Esthetique Beauty Center (atunci când ne trimiteți CV-ul dumneavoastră). Aceste date sunt stocate și prelucrate conform legislației în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, fiind de asemenea protejate împotriva accesului neautorizat.
4. Cât timp vă păstrăm datele cu caracter personal?

Informațiile cu caracter personal colectate de către Esthetique Beauty Center vor fi păstrate strict pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor menționate în această politică de confidențialitate.

5. Dezvăluirea datelor personale colectate

Esthetique Beauty Center păstrează datele dumneavoastră personale în siguranță. Aceste informații personale sunt accesate numai de către angajații Esthetique Beauty Center și doar în scopul furnizării corespunzătoare a serviciilor. Fiecare angajat este îndrumat corespunzător în ceea ce privește înregistrarea, stocarea și prelucrarea acestor date. Nu vom distribui informațiile dumneoavoastră cu caracter personal unei terțe persoane decât cele descrise.

6. Drepturile de care beneficiați

Conform legislației în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, aveți posibilitatea exercitării următoarelor drepturi:

I.  Dreptul la informare – aveți dreptul de a solicita și de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Puteți cere orice detaliu în ceea ce privește scopul prelucrării acestora, despre categoriile de date deținute, cum vă protejăm aceste date sau cât timp le avem stocate în baza noastră de date.

II. Dreptul de a avea acces la date – puteți solicita oricând o copie sau doar anumite informații privind datele dumneavoastră personale deținute de către Esthetique Beauty Center.

III. Dreptul la rectificare – aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor personale inexacte, dar și actualizarea acestora dacă este necesar.

IV. Dreptul la ștergerea datelor – în orice moment, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor personale deținute de către Esthetique Beauty Center. La cererea dumneavoastră, ne obligăm să dăm curs acesteia, fără întârzieri nejustificate.

V. Dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării informațiilor dumneavoastră personale în anumite situații.

VI. Dreptul la portabilitatea datelor – aveți posibilitatea de a obține informațiile dumneavoastră cu carater personal într-un mod cât mai structurat și ușor de citit. De asemenea, puteți solicita transmiterea acestora către un alt operator, însă numai conform condițiilor prevazute de lege.

VII. Dreptul la opoziție – prin transmiterea unei solicitări, în orice moment, aveți dreptul să vă opuneți procesării tuturor datelor dumneavoastră personale care vă privesc (pe baza unui temei legal) sau doar a celor în scopuri de marketing direct.

VIII. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – aveți posibilitatea de a vă opune procesării datelor prin mijloace automate, inclusiv realizarea de profiluri, fapte ce pot produce efecte juridice care vă afectează în mod semnificativ.

IX. Dreptul de a depune plângere către o autoritate de supraveghere – puteți să vă exercitați acest drept, în situația în care întâmpinați probleme în ceea ce privește drepturile dumneavoastră sau dacă considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal nu au fost prelucrate conform prevederilor legale.

X. Dreptul de a vă retrage consimțământul – în situația în care nu mai sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale, în orice moment aveți posibilitatea de a vă retrage consimțământul dat.

Pentru orice solicitare sau alte informații  suplimentare în ceea ce privește această politică, vă rugăm să ne contactați la adresa noastră de email, office@esthetiquebc.ro. Vom răspunde tuturor solicitărilor dumneavoastră.

De asemenea, vom revizui periodic această politică de confidențialitate, astfel încat veți putea găsi pe această pagină web orice actualizare. În ceea ce privește fișierele de tip cookie, vă rugăm să citiți și politica cookies.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR